Tästä 15 minuutin ilmainen konsultaatio

    

Kotoutuminen

Kotoutumisen merkitys kansantaloudelle

 

Suomessa on työvoimapula useilla aloilla; kotimaisen työvoiman lisäksi Suomi tarvitsee ulkomaalaista työvoimaa. Maahanmuuttajien kotoutuminen on hyvin oleellisessa asemassa, kun arvioidaan vanhenevaan väestökehitykseen ja laskevaan syntyvyyteen liittyviä ratkaisuja. Kotouttamispolitiikalla pyritään maahanmuuttajat saamaan integroitua osaksi Suomen kestävää tulevaisuutta. Maahanmuuttajien hyvä kotoutuminen on avainasemassa siinä, millaisiksi maahanmuuton seuraukset muotoutuvat. Kun uudet tulijat kotoutuvat suomalaiseen yhteiskuntaan niin, että he voivat hyvin ja pärjäävät työmarkkinoilla, maahanmuutolla voi olla merkittävä myönteinen vaikutus julkiseen talouteen. Sen vuoksi uusien tulijoiden kotoutumisen tukemiseksi tarvitaan oikein kohdennettuja yhteiskunnan toimenpiteitä.

Hallitus on linjannut, että ensiksi, osaava maahanmuutto tukee Suomen talouskasvua, toiseksi, toimivat kotoutumispalvelut helpottavat osaavan työvoiman houkuttelua ja kolmanneksi, hyvät väestösuhteet ja positiiviset asenteet maahanmuuttoa kohtaan tukevat maahanmuuttajien kiinnittymistä Suomeen.

Toimivia kotoutumispalveluita tarjoamalla ja kotoutumisen edistämisellä saadaan tuettua maahanmuuttajan aktiivista roolia yhteiskunnassa ja vahvistettua yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Maahanmuutolla voi olla suuri positiivinen vaikutus Suomen julkiseen talouteen. Maahanmuuttajien kotoutumisella ja työelämään kiinnittymisellä on merkittävä rooli siinä, miten hyvinvoivia ja aktiivisia yhteiskunnan toimijoita heistä tulee. Onnistuvat kotoutumiset ja hyvät väestösuhteet, positiiviset asenteet ja hyväksyvä, syrjimätön työelämä ovat Suomen maabrändiä kansainvälisillä työvoimamarkkinoilla vahvistavia tekijöitä, minkä vuoksi ne on kirjattu hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman tavoitteiksi.

Työn perässä maahan muuttavista osaajista saadaan Suomeen lisää innovaatioita ja osaamista. Työelämä monimuotoistuu ja osaaminen rikastuu samalla, kun Suomi kansainvälistyy, mikä lisää houkuttelevuutta kansainvälisillä työmarkkinoilla, jolloin Suomeen saadaan vielä enemmän osaajia ja asiantuntijoita.

Burgal kotouttamiskoulutus perustuu työelämälähtöiseen oppimiseen:

  • Työhakutaidot
  • Uravalmennus
  • Elämäntaitojen valmennus
  • Työpajat Suomen työkulttuurista, CV:n kirjoittamisesta ja haastattelutaidoista
  • Maahanmuuttajille kursseja, jotka helpottavat Suomeen integroitumista ja työllistymistä
  • Työelämän pelisäännöt
  • Järjestämme myös yrittäjyyskursseja; maahanmuuttajat ovat yrittäjyysmyönteisiä
  • Täydennyskoulutuksia korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille, esimerkiksi suomalaisesta työkulttuurista
  • Voimme räätälöidä yhteistyössä asiakkaan kanssa työelämän tarpeisiin soveltuvia täydennyskursseja maahanmuuttajien kielellä. Uskomme, että tällainen toiminta hyödyttäisi kansantaloutta, kun työtön maahanmuuttaja ymmärtää paremmin yhteiskuntaa ja pääsee suoraan työelämään kiinni.

Monialaista yhteistyötä

Tarjoamme koulutus- ja konsultointipalveluja, joiden avulla kotoutetaan maahanmuuttajia Suomen työelämään. Kannustamme yrityksiä vastustamaan ennakkoluuloja esimerkiksi maahanmuuttajia kohtaan ja autamme koulutuksillamme maahanmuuttajia löytämään heidän osaamiselleen sopivia työpaikkoja. Uskomme, että oikealla kotoutumisen toiminnalla voidaan aikaansaada ihmisten osaaminen, potentiaali ja tuottavuus kukoistamaan.

 

HALUAN KUULLA LISÄÄ

Kaikkia konsultointikursseja voidaan räätälöidä tarpeiden mukaan Ottaen huomioon Suomen tämänhetkisen työvoimapulan, taloudellisen huoltosuhteen heikkenemisen ja ikärakenteen, ei ole ihme, että työmarkkinoilla on kohtaanto-ongelmia. Koska näillä ilmiöillä on merkittävä vaikutus Suomen talouteen kokonaisuudessaan, haluamme kehittää yhteistyössä sekä julkisten että yksityisten toimijoiden kanssa parempia ratkaisuja työelämään. Keskustelemme mielellämme ja haluamme ideoida lisää kanssasi, joten ota meihin yhteyttä, niin aloitetaan yhteistyö jo tänään!

Yksinkertaista ja helppoa kotoutumisen konsultointia

Ole meihin rohkeasti yhteydessä kotoutumisen kehittämisessä! Ratkaisumme räätälöidään aina asiakkaan toiveita ja tarpeita kuunnellen. Edellä mainitut konsultointipalvelut ovat esimerkkejä, joista rakennetaan tavoitteiltaan, sisällöltään ja kestoltaan yrityksellesi sopiva kokonaisuus.
1

Ota yhteyttä

Voit olla meihin yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai viestilomakkeen kautta.
2

Kerro lyhyesti tilanteestasi

Lyhyt selvitys auttaa meitä hahmottamaan kotoutumisesn kehittämistarpeesi.
3

Etsimme parhaat konsultointiratkaisut

Teemme tarkemman kartoituksen kanssasi ja etsimme juuri sinun liiketoimintasi kehittämiseen parhaiten sopivat konsultointiratkaisut.

Yhteystiedot

Laita meille viestiä

Yhteystiedot

Tullivuorentie 28 as. 7, 00700 Helsinki, Finland.
0452772828
abu@burgal.fi