Tästä 15 minuutin ilmainen konsultaatio

    

NEUVOTELLAAN RATKAISUISTA

Monialaista yhteistyötä
OTA YHTEYTTÄ

            Organisaatiot

Organisaatiolle

Burgal tarjoaa yrityksille ja oppilaitoksille koulutuksia, kursseja ja seminaareja, joiden avulla henkilöstön lisäkouluttaminen ja koko organisaation tasoinen oppiminen voidaan mahdollistaa.

Tarjoamme yrityksille johtamis- ja henkilöstöratkaisuja. Burgalista saat asiantuntevaa apua henkilöstö kehittämiseen ja johtamiseen. Henkilöstö on keskeisin tekijä yritysten menestyksessä ja jokaisen yrityksen henkilöstö on omanlaisensa, minkä takia jokainen prosessi vaatii yritykselle räätälöidyn ratkaisun.

Organisaation uudistamisella ja kehittämisellä saavutetaan kilpailuetua, joka nostaa tuottavuutta, kassavirtaa, työntekijöiden hyvinvointia ja toiminnan jatkuvuutta. Suomen työmarkkinat muuttuvat jatkuvasti teknologian kehittymisen ja vieraskielisten määrän kasvun seurauksena. Burgal tarjoaa asiantuntevaa apua näihin alati muuttuvan työelämän tarpeisiin. Tavoitteemme on luoda työelämää, jossa yrityksillä on käytössään parhaat ratkaisut tuottavuuden ja kannattavuuden kasvattamiseen

Ensiluokkaista kilpailuetua henkilöstön osaamisella

    Me uskomme, että henkilöstö on keskeisin tekijä yritysten menestyksessä ja jokaisen yrityksen henkilöstö on omanlaisensa. Parhaat tulokset voidaan saavuttaa, kun työntekijät löytävät juuri omaa osaamistaan parhaiten vastaavat tehtävät. Yrityksen nykyisen henkilöstön kehittämisellä ja kouluttamisella sekä yrityksen osaamispääoman johtamisella voidaan saavuttaa sellaista kilpailuetua, jota muiden on vaikea jäljitellä.

    Osaamispääoman johtaminen on nykyään ainoa keino saavuttaa yritysmaailmassa pysyvää kilpailukykyä, koska osaavat työntekijät ovat nykypäivän niukkuustekijä. Rahaa ja muita fyysisiä varoja osataan jo johtaa, mutta yritystoiminnan siirtyessä tuotannosta palveluihin ja tietotoimintaan, eivät koneet enää osaakaan tehdä monimutkaista osaamista, luovuutta ja tietoa vaativaa työtä. Siksi henkilöstön osaamisen kehittämisellä on niin suuri merkitys. Burgalin koulutusten avulla henkilöstön lisäkouluttaminen ja koko organisaation tasoinen oppiminen voidaan mahdollistaa.

Johda tulevaisuuden Suomea -koulutus esimiehille

Pääkaupunkiseudun työikäisestä väestöstä tulee vuoteen 2030 mennessä olemaan 30–40 % maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Vieraskielisyys työelämässä luo haasteita, jotka vaativat esimiesasemissa olevilta henkilöiltä täysin uudenlaista osaamista. Haluamme kannustaa yrityksiä vastustamaan ennakkoluuloja esimerkiksi maahanmuuttajia kohtaan ja auttaa löytämään heidän osaamiselleen sopivia työpositioita. Uskomme, että rakenteellista kohtaanto-ongelmaa voidaan torjua Burgalin menetelmien avulla, joilla saadaan ihmisten osaaminen, potentiaali ja tuottavuus kukoistamaan. Johda tulevaisuuden Suomea -koulutus on suunnattu kaiken kokoisten yritysten esimiehille. Koulutus vastaa vieraskielisyydestä ja suomalaiseen työelämään integroitumisesta syntyviin haasteisiin.

Burgal Coaching – työelämäkoulutusta yksilöille ja suuremmille ryhmille

Burgal Coaching tarjoaa henkilökohtaista koulutusta yksityishenkilöille ja isommille ryhmille tulevaisuuden työelämään. Asiakaslähtöiset koulutuksemme räätälöidään aina vastaamaan kohdeyleisön tarpeisiin, jolloin voimme tarjota parhaat välineet työelämään. Burgal Coaching on suunnattu etenkin opiskelijoille ja jo työelämässä oleville henkilöille, jotka haluavat kehittää osaamistaan jollakin tietyllä työelämän osa-alueella. Koulutuksessa keskitymme erityisesti yksilön ja organisaation potentiaalin esille tuomiseen.

Miksi Coaching kouluissa?

Vieraskielisten määrä kasvaa Suomessa ja se vaatii resursseja myös oppilaitoksilta. Oppilaitoksilta vaaditaan entistä enemmän ymmärtämistä erilaisten identiteettien tukemisisesta ja heidän tarpeidensa huomioimista. Burgal Coachingin tavoitteena on tukea, parantaa ja opiskelijoita työelämään siirtymisessä ja oman suunnan hahmottamisessa. Coachingin parantaa kommunikointia opiskelijoille, joilla kielisiä hankaluuksia, kuten vieraskieliset. Valmennus kautta lisääntyy opiskelijoiden itsetuntemusta sekä oppia uusia asioita ja fokusoida järkevästi opiskeluun ja työelämään.
Valmennuksen avulla opiskelija johtaa työtään paljon tuloksekkaammin. Tämän vuoksi työelämäntaitojen kehittämiseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin on syytä panostaa, sillä kyseessä on niukka mutta tärkeä voimavara.

HALUAN KUULLA LISÄÄ

Kaikkia konsultointikursseja voidaan räätälöidä tarpeiden mukaan Ottaen huomioon Suomen tämänhetkisen työvoimapulan, taloudellisen huoltosuhteen heikkenemisen ja ikärakenteen, ei ole ihme, että työmarkkinoilla on kohtaanto-ongelmia. Koska näillä ilmiöillä on merkittävä vaikutus Suomen talouteen kokonaisuudessaan, haluamme kehittää yhteistyössä sekä julkisten että yksityisten toimijoiden kanssa parempia ratkaisuja työelämään. Keskustelemme mielellämme ja haluamme ideoida lisää kanssasi, joten ota meihin yhteyttä, niin aloitetaan yhteistyö jo tänään!

Yhteystiedot

Laita meille viestiä

Yhteystiedot

Tullivuorentie 28 as. 7, 00700 Helsinki, Finland.
0452772828
abu@burgal.fi