Tästä 15 minuutin ilmainen konsultaatio

    

Monikulttuuriosaaminen työpaikoilla

Maahanmuuton lisäännyttyä 2010-luvun puolivälistä saakka myös Suomessa on käyty paljon julkista keskustelua maahanmuuttajista ja heidän integroitumisesta mm. suomalaiseen työelämään. Suomeen tulleiden maahanmuuttajien sopeutumista ja menestymistä suomalaisilla...
Mitä koronakeväästä voidaan oppia?

Mitä koronakeväästä voidaan oppia?

Vuosi 2020 on ollut hyvin erikoinen, siitä voidaan varmasti olla kaikki samaa mieltä. Koronavirus rantautui Suomeen maaliskuun alussa ryminällä. Koronapandemia aiheutti maailmanlaajuisen talousshokin, joka ajoi Suomen talouden taantumaan. Tästä seurasi kiihkeää...
Mitä koronakeväästä voidaan oppia?

Miksi työperäinen maahanmuutto on hyväksi Suomelle?

Sisäministeriö on kehittänyt ohjelman työperusteisen maahanmuuton vahvistamiseksi, jossa on sitouduttu noudattamaan, tukemaan ja tuomaan näkyväksi Suomen hallituksen maahanmuuttopoliittista linjaa 2018-2021. Hallituksen maahanmuuttopoliittinen linja tukee työllisyyttä...
Mitä koronakeväästä voidaan oppia?

Osaamispääoman johtaminen – Mitä ja miksi?

Perinteisesti yritykset ovat ajatelleet pääoman olevan esimerkiksi rahassa mitattavaa tai muuten laskettavaa omaisuutta. Nykyään on fyysisen pääoman rinnalle on noussut aineettoman pääoman käsite. Aineettomaksi pääomaksi lukeutuu kokemukset, ymmärrys, tieto ja taidot,...
Mitä koronakeväästä voidaan oppia?

Rekrytoinnista kilpailuetua yritykselle

Sitten 1990-luvun, Suomen työmarkkinoilla on tapahtunut suuria muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet muun muassa siihen, miten yrityksissä suhtaudutaan henkilöstöön nykypäivänä. Rekrytoinnin merkitys yrityksille on kasvanut entistä suuremmaksi mm. organisaatioiden...