Tästä 15 minuutin ilmainen konsultaatio

    

Vinkkejä työnhakuun

Written by admin

Sep 11, 2020

September 11, 2020

Työnhaku vie aikaa ja energiaa sekä vaatii hakijalta kärsivällisyyttä ja aktiivisuutta. Työtä hakiessa omat arvot ja tavoitteet on hyvä pitää selkeinä mielessä – mitkä ovat urasuunnitelmasi ja millaiseen työhön sinun taitosi ja luonteesi soveltuvat parhaiten? Vaikka tämänhetkisenä tavoitteenasi olisi vain työllistyä mahdollisimman nopeasti, kannattaa tällaisia kysymyksiä pysähtyä pohtimaan välillä.

Laadukkaasti ja ajatuksella täytetty työhakemus ja CV ovat valttikorttejasi työnhaussa. Työhakemuksesta, oli se sitten perinteinen kirje tai sähköinen kaavake, sekä ansioluettelosta eli CV:stä tulee käydä selvästi ilmi työnantajalle, miksi juuri sinut kuuluisi palkata haettavaan tehtävään. Älä siis peittele osaamistasi, vaan markkinoi itseäsi rohkeasti!

Ansioluettelo

Hyvässä ansioluettelossa on kuvattu tiiviissä muodossa hakijan keskeinen osaaminen selkeästi ja mieleenpainuvasti. CV on hyvä päivittää ennen jokaista työnhaku kertaa ja siinä kannattaa korostaa niitä puolia omassa osaamisessa, joita haettavaan työtehtävään toivotaan. Tärkeimpien aiempien työpaikkojen työnkuvan luonnetta kannattaa avata lyhyesti, jotta syntyy selkeämpi kuva siitä, mitä työ on varsinaisesti pitänyt sisällään ja mitä taitoja se on vaatinut ja/tai opettanut. Vaikka CV on hyvin tiivis paketti työnhakijan taidoista, on hyvä tuoda myös persoonaa esiin, esimerkiksi kertomalla harrastuksistasi ja siitä, mitä hyötyä niistä on työn kannalta. Näin persoonasi tulee vahvasti esille ja jäät helpommin mieleen. Myös ansioluettelon ulkoasu- ja kielioppi on tärkeää. Ne kertovat työnantajalle hakijan motivaatiosta työtä kohtaan. Huoliteltu ja oikeakielinen CV on aina parempi, kuin hutiloitu ja asiatyylistä poikkeava.

Hakemus

Varsinainen työhakemus on ansioluetteloa hieman vapaamuotoisempi tekstikokonaisuus, mutta sitäkin tehdessä tulee noudattaa hyvää asiatyyliä ja muita perusohjeita. Työhakemuksesta tulee käydä ilmi muun muassa hakijan perustiedot (nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, jne.), haettava työtehtävä, hakijan motivaatio, persoonallisuus, tausta ja osaaminen, sekä palkkatoive ja suosittelijat, jos niitä on erikseen pyydetty. Kuten ansioluettelossakin, myös hakemuksessa on oltava perustiedot selkeästi esitettyinä, ulkoasun tulee olla huoliteltu ja virheetön, ja hakijan motivaatio työpaikkaa kohtaan sekä persoonallisuus tulevat esiin, ylilyöntejä kuitenkin välttäen.

Jotkut yritykset tykkäävät käyttää työnhaussa valmiiksi jäsenneltyä sähköistä hakemuspohjaa. Myös tällaisen sähköisen hakemuksen täyttäminen vaatii huolellisuutta ja aktiivisuutta. Hakemuksen vastaukset kannattaa muotoilla ensin erilliseen dokumenttiin, jossa tekstiä on helpompi muokata, ja josta vastaukset voi helposti siirtää sähköiselle lomakkeelle. Sisällöllisesti sähköiseen hakemukseen kannattaa kirjoittaa samat asiat kuin tavalliseen työhakemukseen.

Kansainvälisten työnhakijoiden ja maahanmuuttajien kannattaa myös tutustua kohdemaan yleisiin työelämän arvoihin ja kulttuurissa arvostettaviin työntekijän ominaisuuksiin, sillä kaikissa maissa ei anneta yhtä paljon arvoa samoille työntekijän piirteille.

Työhaastattelu

Työhaastattelu on monen mielestä jännittävä tilanne. Haastatteluun valitaan vain ne henkilöt, jotka työhakemuksellaan vakuuttavat työnantajan, joten olet päässyt jo pitkälle, kun saat haastattelukutsun. Työhaastattelussa sinun pitää vakuuttaa haastattelija(t) osaamisestasi ja kokemuksestasi, kuten olet työhakemuksessa antanut ymmärtää. Työhaastattelussa haastattelija, joka on usein työnantaja, pyrkii hahmottamaan persoonaasi, kiinnostuksen kohteitasi ja tavoitteitasi. Haastattelutilanteessa sinun on mahdollista osoittaa – ja sinun odotetaan osoittavan – käyttäytymiselläsi ja vastauksillasi, miksi juuri sinä olet paras hakija työhön.

Haastattelussa keskitytään sinuun työntekijänä ja sinulta kysytään varmasti vahvuuksistasi, kehittämistarpeistasi, motivaatiostasi ja asenteestasi. Näihin kysymyksiin kannattaa suunnitella vastauksia hieman jo etukäteen. Vastauksiesi kuuluu olla selkeitä ja tiiviitä, vältä turhaa jaarittelua. Konkreettisten esimerkkien kertominen tuo uskottavuutta ja vakuuttaa haastattelijan siitä, että olet vahva ja paras hakija. Omaa kiinnostusta työpaikkaa kohtaan ja aktiivisuutta haastattelussa voit osoittaa esittämällä myös omia kysymyksiä. Hyvillä, osuvilla kysymyksillä jäät helposti haastattelijan mieleen ja voit kysymyksillä tuoda esiin asioita, joita ei välttämättä haastattelussa muuten ole kysytty. Omiin kysymyksiin kannattaa panostaa, koska niillä on suurempi merkitys, kuin moni uskoo.

Haastattelun aikana ei pelkästään arvioida vastauksiasi, vaan myös käyttäytymistäsi. Kannattaa siis saapua paikalle rauhallisena, positiivisena ja huolitellun näköisenä. Selkeä puhe, hyvä katsekontakti ja ryhti sekä maltillinen äänenkäyttö antavat hyvän vaikutelman. Haastavien kysymysten kohdalla voit rauhassa miettiä ennen kuin vastaat, kiirehtimisestä syntyy vain hätäinen ja välinpitämätön tunnelma.

Related Articles